درباره ما
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید هادی فیاضی
سردبير: ندا صفری
شماره مجوز از هیات نظارت : 93/690

آدرس: تهران – خیابان ميرزاي شيرازي-کوچه هشتم- پلاک 15

پست الکترونیک:
setarehnews@gmail.com

آیین نامه اخلاق حرفه ای ستاره ها

اعضای تحریریه سایت خبری ستاره ها ، مجموعه اصول و معیارهای اخلاقی حرفه‌ای را با توجه به استانداردهای ‌این حرفه، به عنوان اصول اخلاقی خویش تلقی می‌کنند و رعایت آن را به عنوان مبانی مشترک حرفه‌ای وظیفه خود می‌دانند.

1- انصاف و بی‌غرضی روزنامه‌نگار، خودداری وی از تبلیغ سیاسی و بازرگانی و مقاومت در برابر دیگر کانون‌های فشار.
2- با رعایت مفاد مرامنامه اخلاقی کلیه آحاد جامعه را مخاطب خود بداند و همواره در چارچوب قانون اساسی عمل نماید .
3- ارائه اطلاعات کامل و به روز برای عموم با حفظ آزادی اطلاعات به منظور احقاق حق دسترسی به اطلاعات
4- تعهد به انعکاس تا حد ممکن به آنچه که به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ راه ندارد
5- تعهد به اینکه در صورت ارتکاب به اشتباه، هرچه سریع‌تر آن را اصلاح کنند.
6- به طور مخفیانه از دوربین، میکروفن و یا دستگاه‌های ضبط صوت استفاده نخواهیم کرد، مگر در زمانی که حق قانونی روزنامه‌نگار است، اما آشکارسازی لوازم فوق برای او مخاطره‌آمیز باشد.