آمریکا از نمای بالا‎
تاریخ انتشار : شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۵
 
چیس گوتمن، عکاس جوان آمریکایی با پهپاد خود به همه ۵۰ ایالت امریکا سفر کرده و تصاویر زیبایی از آمریکا از نمای بالا گرفته است.
 
آمریکا از نمای بالا‎
 
آمریکا از نمای بالا‎
 
آمریکا از نمای بالا‎
 
آمریکا از نمای بالا‎
 
آمریکا از نمای بالا‎
 
آمریکا از نمای بالا‎
 
آمریکا از نمای بالا‎
 

آمریکا از نمای بالا‎
 
آمریکا از نمای بالا‎
 
آمریکا از نمای بالا‎
 


آمریکا از نمای بالا‎
آمریکا از نمای بالا‎
14
کد مطلب: 97636