سقط درمانی؛ هر روز بیشتر از دیروز
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۸
 
مراجعه برای کسب مجوز سقط درمانی در استان تهران در امسال نسبت به سال گذشته 15.3 درصد افزایش داشته است.
 یکهزار و 446 نفر از ابتدای فروردین تا پایان آذر امسال برای دریافت مجوز سقط درمانی(جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند. 
 
این درحالیست که سال گذشته در همین مدت یکهزار و 245 نفر برای درخواست صدور مجوز سقط درمانی مراجعه کردند که این رقم امسال 15.3 درصد افزایش داشته است. 
 
تعداد درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی(جسمانی) در آذر ماه نیز با چهار درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 143 نفر اعلام شده است. 
 
شرایط ضروری برای صدور مجوز سقط درمانی شامل دو شرایط، نخست به ناهنجاری های جنینی و نیز وجود یک بیماری جدی در مادر است. 
 
شرایط ضروری برای صدور مجوز سقط درمانی به دو گروه شامل ناهنجاری های جنینی و وجود یک بیماری جدی در مادر است. 
 
تشخیص قطعی ناهنجاری با آزمایش ژنتیک و یا سونوگرافی معتبر، ناهنجاری یا ناهنجاری های که موجب حرج مادر شود، رضایت آگاهانه و کتبی مادر، سن بارداری کمتر از 19 هفته براساس سونوگرافی سریالی معتبر و اینکه حرج مادر توسط سه متخصص مربوطه تشخیص و به تایید پزشکی قانونی برسد، از عوامل اصلی برای گرفتن مجوز سقط درمانی از مراکز پزشکی قانونی است.
12
کد مطلب: 67170