فحاشى و تهمت‌ها خونِ مادر شوهر مهناز افشار را به جوش آورد!/عکس
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۶
 
سوسن صفاوردى با انتشار عکس دوم نوشت: خدایا در ماه عبادت تو
عده اى بر اساس قضاوت و پرونده سازى دیگران، به قضاوت نشستند و با توهم طرفدارى از حق و برائت از ناحق از تهمت، فحاشى و نفرین بر ما کم نگذاشتند، و به نوعى از گناهان ما کاستند ، و افسوس که خود را گناهکار کردند!!
وقتى تحت تاثیر پخش اخبار دروغ میشود از شهادت "على ،اولین مرد بیعت کننده با رسول خدا ،تعجب کرد و سوال کرد ،مگر على نماز مى خواند که در محراب کشته شد؟ دیگر واى به حال ما!!!
پس خدایا به مبارکى این عید در گذر از عوام الناس و پناه بده از گناه هوشیاران
عید فطر ١٣٩٨،کردستان ،پاوه
14
کد مطلب: 160801