دنیا مدنی با قیافه ای آشفته و مغموم/عکس
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۴
 
دنیا مدنی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
چه خیالی ، چه خیالی ، ... می دانم
پرده ام بی جان است.
خوب می دانم ، حوض نقاشی من بی ماهی است.
14
کد مطلب: 156791
مرجع : آخرین خبر