روایت منیژه حکمت از دزد گرسنه که جلوی خانه سینما به ماشینش زد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۱
 
روایت منیژه حکمت کارگردان سینما از سرقت مواد غذایی داخل خودرویش را بخوانید.
منیژه حکمت از سرقت عجیب وسایل داخل خودرویش خبر داد. این کارگردان سینما نوشت: «جلوی در خانه سینما ماشینم رو دزد زد، مقداری خرید کرده بودم در رو شکونده و خوراکیها رو برده بود فقط مواد غذایی را.
روایت منیژه حکمت از دزد گرسنه که جلوی خانه سینما به ماشینش زد
ضبط ماشین و بقیه اقلام ماشین را دست نزده بود. پلیس اومد و دوستان، همگی متفق گفتند دزد نبوده فقط گرسنه بود، منم گفتم نوش جونش و اومدم.»
14
کد مطلب: 155792