فالوده فروش دوره گرد در تهران قدیم / عکس
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۱۳
 
تصویر زیر که در تاریخ 21 مرداد 1358 ثبت شده فالوده فروشی دوره‌گرد را در مقابل دانشگاه تهران نشان می دهد.
 فالوده فروش دوره گرد در تهران قدیم
14
کد مطلب: 105384