وقتی قدم زدن یک توله خرس سوژه رسانه‌ها می‌شود!
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۱
 
در گزارش تصویری زیر یک توله خرس قطبی ۱۴ ماهه را در باغ وحش هلابرون آلمان مشاهده می‌کنید که حرکات جالب او در هنگام قدم زدن به سوژه رسانه‌ها تبدیل شده است.
 
 وقتی قدم زدن یک توله خرس سوژه رسانه‌ها می‌شود
حرکات جالب بچه خرس ۱۴ ماهه در باغ‌وحش آلمان
 وقتی قدم زدن یک توله خرس سوژه رسانه‌ها می‌شود
حرکات جالب بچه خرس ۱۴ ماهه در باغ‌وحش آلمان
 وقتی قدم زدن یک توله خرس سوژه رسانه‌ها می‌شود

 وقتی قدم زدن یک توله خرس سوژه رسانه‌ها می‌شود
حرکات جالب بچه خرس ۱۴ ماهه در باغ‌وحش آلمان
  وقتی قدم زدن یک توله خرس سوژه رسانه‌ها می‌شود

  وقتی قدم زدن یک توله خرس سوژه رسانه‌ها می‌شود

 وقتی قدم زدن یک توله خرس سوژه رسانه‌ها می‌شود
حرکات جالب بچه خرس ۱۴ ماهه در باغ‌وحش آلمان
 وقتی قدم زدن یک توله خرس سوژه رسانه‌ها می‌شود

  وقتی قدم زدن یک توله خرس سوژه رسانه‌ها می‌شود
حرکات جالب بچه خرس ۱۴ ماهه در باغ‌وحش آلمان
 وقتی قدم زدن یک توله خرس سوژه رسانه‌ها می‌شود

 وقتی قدم زدن یک توله خرس سوژه رسانه‌ها می‌شود

 وقتی قدم زدن یک توله خرس سوژه رسانه‌ها می‌شود
حرکات جالب بچه خرس ۱۴ ماهه در باغ‌وحش آلمان
 وقتی قدم زدن یک توله خرس سوژه رسانه‌ها می‌شود
 
14
کد مطلب: 97720