یخ زدن دریاچه سد مهاباد!
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۶
 
طی روزهای گذشته با کاهش شدید دما آب سد مهاباد که آب شرب این شهر را تامین میکند یخ بست .
یخ زدن دریاچه سد مهاباد
یخ زدن دریاچه سد مهاباد
یخ زدن دریاچه سد مهاباد
یخ زدن دریاچه سد مهاباد
یخ زدن دریاچه سد مهاباد
یخ زدن دریاچه سد مهاباد
یخ زدن دریاچه سد مهاباد
یخ زدن دریاچه سد مهاباد
 یخ زدن دریاچه سد مهاباد

 یخ زدن دریاچه سد مهاباد
یخ زدن دریاچه سد مهاباد
یخ زدن دریاچه سد مهاباد

 یخ زدن دریاچه سد مهاباد
یخ زدن دریاچه سد مهاباد
یخ زدن دریاچه سد مهاباد

یخ زدن دریاچه سد مهاباد
یخ زدن دریاچه سد مهاباد
یخ زدن دریاچه سد مهاباد

یخ زدن دریاچه سد مهاباد
یخ زدن دریاچه سد مهاباد
یخ زدن دریاچه سد مهاباد

یخ زدن دریاچه سد مهاباد

یخ زدن دریاچه سد مهاباد
 
14
کد مطلب: 97701