انفجار مرگبار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰
 
بر اثر انفجار گاز در یک واحد مسکونی امروز راس ساعت ۱۱ و ۲۳ در منطقه زیتون کارمندی اهوازرخ داد و تا این لحظه یک نفر فوت شده و هفت نفر به صورت زنده از زیرآور خارج شدند.
 
انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز
انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز
انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز
انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز
 انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز
انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز
انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز

 انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز

انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز
انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز
 انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز

 انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز
انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز
انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز

 انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز
انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز
انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز

 انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز

 انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز

 انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز

انفجار آپارتمان بر اثر نشت گاز در‎ اهواز
 
14
کد مطلب: 97486