ادامه شنبه‌های اعتراضی در فرانسه‎
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۹
 
اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه برای پانزدهمین شنبه متوالی ادامه یافت.
 
ادامه شنبه‌های اعتراضی در فرانسه‎
ادامه شنبه‌های اعتراضی در فرانسه‎
ادامه شنبه‌های اعتراضی در فرانسه‎
ادامه شنبه‌های اعتراضی در فرانسه‎
ادامه شنبه‌های اعتراضی در فرانسه‎
ادامه شنبه‌های اعتراضی در فرانسه‎
ادامه شنبه‌های اعتراضی در فرانسه‎
ادامه شنبه‌های اعتراضی در فرانسه‎
ادامه شنبه‌های اعتراضی در فرانسه‎
ادامه شنبه‌های اعتراضی در فرانسه‎
ادامه شنبه‌های اعتراضی در فرانسه‎
14
کد مطلب: 154682