کارگاه‌های تولید صنایع دستی زندان اصفهان
تاریخ انتشار : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۹
 
زندانیان زندان مرکزی اصفهان با اشتغال در کارگاه‌های تولیدی این زندان از جمله کارگاه‌های قلم زنی، فیروزه کوبی، مینا کاری و نقاشی سفال ضمن پر کردن اوقات و کسب درآمد در زندان برای دوران پس از محکومیت خود در زمینه‌های مختلف شغلی آموزش دیده و مهارت کسب می‌کنند.
 
کارگاه‌های تولید صنایع دستی زندان اصفهان
کارگاه‌های تولید صنایع دستی زندان اصفهان
کارگاه‌های تولید صنایع دستی زندان اصفهان
کارگاه‌های تولید صنایع دستی زندان اصفهان
کارگاه‌های تولید صنایع دستی زندان اصفهان
کارگاه‌های تولید صنایع دستی زندان اصفهان
کارگاه‌های تولید صنایع دستی زندان اصفهان
کارگاه‌های تولید صنایع دستی زندان اصفهان
کارگاه‌های تولید صنایع دستی زندان اصفهان
کارگاه‌های تولید صنایع دستی زندان اصفهان
کارگاه‌های تولید صنایع دستی زندان اصفهان
14
کد مطلب: 154537
مرجع : خبرگزاری میزان