برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۲
 
بارش سنگین برف در اروپا، آسیا و خاورمیانه بسیاری از کشورها را سفید پوش کرده است.
 
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
14
کد مطلب: 151794