بزرگ‌ترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی جهان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۳
 
نمایشگاه لوازم الکترونیکی لاس وگاس آمریکا که بزرگترین نمایشگاه از نوع خود در جهان است از امروز هشتم ژانویه آغاز شده و تا یازدهم ماه جاری ادامه دارد. در این نمایشگاه مبتکران و پیشتازان تکنولوژی جهان، فناوری‌های خود را در معرض دید علاقمندان قرار می دهند.
 
بزرگ‌ترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی جهان
بزرگ‌ترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی جهان
بزرگ‌ترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی جهان
بزرگ‌ترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی جهان
بزرگ‌ترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی جهان
بزرگ‌ترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی جهان
بزرگ‌ترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی جهان
بزرگ‌ترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی جهان
بزرگ‌ترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی جهان
بزرگ‌ترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی جهان
بزرگ‌ترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی جهان
بزرگ‌ترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی جهان
بزرگ‌ترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی جهان
بزرگ‌ترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی جهان
بزرگ‌ترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی جهان
بزرگ‌ترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی جهان
14
کد مطلب: 151654