آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۷
 
پس از پایان فعالیت بازار تسوکیجی در شهر توکیوی ژاپن که اغلب از آن به عنوان بزرگترین بازار ماهی جهان یاد می‌شد، بازار ماهی تویوسو گشایش یافت و فعالیتش را آغاز کرد.
 
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
آغاز به‌کار بزرگترین بازار ماهی جهان در توکیو
14
کد مطلب: 143775