مراسم تحلیف کاوانا در کاخ سفید‎
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۵
 
به رغم مخالفت های گسترده مردمی، برت کاوانا، گزینه پیشهادی ترامپ به عنوان عضو جدید دیوان عالی آمریکا در کاخ سفید سوگند یاد کرد.
 
مراسم تحلیف کاوانا در کاخ سفید‎
مراسم تحلیف کاوانا در کاخ سفید‎
مراسم تحلیف کاوانا در کاخ سفید‎
مراسم تحلیف کاوانا در کاخ سفید‎
مراسم تحلیف کاوانا در کاخ سفید‎
مراسم تحلیف کاوانا در کاخ سفید‎
مراسم تحلیف کاوانا در کاخ سفید‎
مراسم تحلیف کاوانا در کاخ سفید‎
مراسم تحلیف کاوانا در کاخ سفید‎
مراسم تحلیف کاوانا در کاخ سفید‎
14
کد مطلب: 143700