سربازان آسیب دیده از جنگ سوریه‎
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۲
 
سربازان ارتش سوریه که در جنگ این کشور با تروریست ها دچار قطع عضو شده اند، زندگی با معلولیت های ناشی از جنگ را می اموزند.
 
سربازان آسیب دیده از جنگ سوریه‎
سربازان آسیب دیده از جنگ سوریه‎
سربازان آسیب دیده از جنگ سوریه‎
سربازان آسیب دیده از جنگ سوریه‎
سربازان آسیب دیده از جنگ سوریه‎
سربازان آسیب دیده از جنگ سوریه‎
سربازان آسیب دیده از جنگ سوریه‎
سربازان آسیب دیده از جنگ سوریه‎
سربازان آسیب دیده از جنگ سوریه‎
سربازان آسیب دیده از جنگ سوریه‎
سربازان آسیب دیده از جنگ سوریه‎
سربازان آسیب دیده از جنگ سوریه‎
سربازان آسیب دیده از جنگ سوریه‎
14
کد مطلب: 143686