تصویب لایحه الحاق ایران به CFT
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۶
 
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به عنوان اولین دستورکار مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با رای نمایندگان تصویب شد.
 
تصویب لایحه الحاق ایران به CFT
تصویب لایحه الحاق ایران به CFT
تصویب لایحه الحاق ایران به CFT
تصویب لایحه الحاق ایران به CFT
تصویب لایحه الحاق ایران به CFT
تصویب لایحه الحاق ایران به CFT
تصویب لایحه الحاق ایران به CFT
تصویب لایحه الحاق ایران به CFT
تصویب لایحه الحاق ایران به CFT
تصویب لایحه الحاق ایران به CFT
تصویب لایحه الحاق ایران به CFT
تصویب لایحه الحاق ایران به CFT
تصویب لایحه الحاق ایران به CFT
14
کد مطلب: 143242