خسارات توفان فلورانس در آمریکا
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۷
 
توفان فلورانس در ایالت های کارولینای شمالی و جنوبی موجب قطع برق بیش از 722 هزار خانه شد.
 
خسارات توفان فلورانس در آمریکا
خسارات توفان فلورانس در آمریکا
خسارات توفان فلورانس در آمریکا
خسارات توفان فلورانس در آمریکا
خسارات توفان فلورانس در آمریکا
خسارات توفان فلورانس در آمریکا
خسارات توفان فلورانس در آمریکا
خسارات توفان فلورانس در آمریکا
خسارات توفان فلورانس در آمریکا
خسارات توفان فلورانس در آمریکا
خسارات توفان فلورانس در آمریکا
خسارات توفان فلورانس در آمریکا
خسارات توفان فلورانس در آمریکا
خسارات توفان فلورانس در آمریکا
خسارات توفان فلورانس در آمریکا
خسارات توفان فلورانس در آمریکا
خسارات توفان فلورانس در آمریکا
14
کد مطلب: 141514