اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۷
 
رئیس جمهور در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
 
اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
14
کد مطلب: 138176
مرجع : پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری