تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۰
 
مراسم یادبود عباس امیرانتظام، جمعه ۲۲ تیر در منزل وی برگزار و در قطعه ۷ بهشت‌ زهرا تشییع و به خاک سپرده شد. عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان و از زندانیان سیاسی پس از انقلاب بود که صبح پنجشنبه به علت ایست قلبی درگذشت.
 
تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام

تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
پتشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
تشییع پیکر مرحوم عباس امیرانتظام
14
کد مطلب: 135310