عکس‌های استثنایی از امواج خروشان دریا‎
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۲۵
 
یک عکاس ۲۷ ساله استرالیایی تصاویر بسیار زیبایی از امواج دریا به ثبت رسانده است.
 
عکس‌های استثنایی از امواج خروشان دریا‎
عکس‌های استثنایی از امواج خروشان دریا‎
عکس‌های استثنایی از امواج خروشان دریا‎
عکس‌های استثنایی از امواج خروشان دریا‎
عکس‌های استثنایی از امواج خروشان دریا‎
عکس‌های استثنایی از امواج خروشان دریا‎
عکس‌های استثنایی از امواج خروشان دریا‎
عکس‌های استثنایی از امواج خروشان دریا‎
عکس‌های استثنایی از امواج خروشان دریا‎
عکس‌های استثنایی از امواج خروشان دریا‎
عکس‌های استثنایی از امواج خروشان دریا‎
عکس‌های استثنایی از امواج خروشان دریا‎
عکس‌های استثنایی از امواج خروشان دریا‎
عکس‌های استثنایی از امواج خروشان دریا‎
14
کد مطلب: 132383