تفریحات زمستانه در پیست پولادکف فارس
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۹
 
شهرستان سپیدان در ۸۵ کیلومتری شمال غرب شیراز قرار دارد و پیست پولادکف در ۱۵ کیلومتری این شهرستان در ارتفاع ۲۸۵۰ متر از سطح دریا، دومین پیست بین المللی ایران است.

تفریحات زمستانه در پیست پولادکف فارس
تفریحات زمستانه در پیست پولادکف فارس
تفریحات زمستانه در پیست پولادکف فارس
تفریحات زمستانه در پیست پولادکف فارس
تفریحات زمستانه در پیست پولادکف فارس
تفریحات زمستانه در پیست پولادکف فارس
تفریحات زمستانه در پیست پولادکف فارس
تفریحات زمستانه در پیست پولادکف فارس
تفریحات زمستانه در پیست پولادکف فارس
تفریحات زمستانه در پیست پولادکف فارس
تفریحات زمستانه در پیست پولادکف فارس
تفریحات زمستانه در پیست پولادکف فارس
14
کد مطلب: 151999