چرا واقعیت‌ها را برای مردم نمی‌خواهند روشن کنند

رییس جمهور با انتقاد از عملکرد برخی از رسانه‌ها و هجمه آنها علیه دولت از این رسانه‌ها خواست اخلاق را مد نظر قرار دهند.

چرا واقعیت‌ها را برای مردم نمی‌خواهند روشن کنند
به نظر شما دلیل اصلی موفقیت های جهانی اصغر فرهادی چیست ؟
فیلمنامه
انتخاب بازیگران
کارگردانی و گروه تولید
 
عمومی
هنری
ورزشی
سبک زندگی