شما اگر جای طارمی و رضاییان بودید چه می کردید ؟
به خاطر هواداران در پرسپولیس می ماندم
اگر شرایط تیم دیگری بهتر بود به آن تیم میرفتم
 
عمومی
هنری
ورزشی
سبک زندگی